Slovenský ľudový umelecký kolektív

Metodika

Pod vedením CTĽK vznikol v roku 2010 metodický materiál, ktorý je návodom na získavanie, triedenie a evidovanie prvkov a javov z oblasti TĽK. Tento materiál je základom pre inventarizáciu v rámci projektu Digitálny fond TĽK. Jeho súčasťou je triedenie TĽK, tzv. predmetová klasifikácia. Materiál predkladáme v plnom znení.

Inventarizácia TĽK – metodický materiál

Operačný program informatizácia spoločnosti Úrad vlády SR Ministerstvo kultúry SR Európska únia Projekt podporili

www.nsrr.sk      www.opis.gov.sk      www.informatizacia.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.