Slovenský ľudový umelecký kolektív

Z realizácie projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

Prinášame Vám niekoľko fotografií z realizácie projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry.

Počas roka 2015 realizovalo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru akvizície objektov tradičnej ľudovej kultúry v rôznych regiónoch Slovenska. Zber materiálu a následný výber objektov na digitalizáciu prebiehal v teréne, priamo na mieste ich výskytu. Digitalizácia objektov sa vďaka mobilnej technike mohla realizovať priamo v teréne, objekty, ktoré vyžadovali náročnejšiu techniku a dlhšiu prípravu na digitalizáciu, ako napríklad filmové, či zvukové pásy, boli digitalizované a spracované v priestoroch CTĽK.

Digitalizácia zbierky črpákov Ľubomíra Tatarku, Slovenská Ľupča, 2015, Archív CTĽKZber filmového materiálu, Vlachovo, 2015, Archív CTĽKDigitalizácia a popis zbierky úľov Ondreja Belicu, Hostie, 2015, Archív CTĽKVýber objektov na digitalizáciu zo zbierky Antona Anderleho, Banská Bystrica, 2015, Archív CTĽKDigitalizácia bábok zo zbierky Antona Anderleho, Bratislava, 2015, Archív CTĽKTestovanie 3D skenera, Bratislava, 2015, Archív CTĽKDigitalizácia MG pásov - postprocessing, Bratislava, 2015, Archív CTĽKPopisovanie získaných objektov, Važec, 2015, Archív CTĽKDigitalizácia fotgrafií v teréne, Slovenská Ľupča, 2015, Archív CTĽKKonzulácia s externým pracovníkom, Vlachovo, 2015, Archív CTĽK

« Späť na aktuality