Slovenský ľudový umelecký kolektív

Príspevky zo sympózia

Prinášame videozáznamy príspevkov, ktoré odzneli na sympóziu Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti.

Sympózium sa konalo 9.6.2017 v SĽUK-u v rámci podujatia FOLK EXPO Slovakia 2017. Príspevky nájdete na

http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=6091

« Späť na aktuality