Slovenský ľudový umelecký kolektív

Prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v Rijeke

V rámci Dní slovenskej kultúry v chorvátskej Rijeke, ktoré zorganizovala Matica slovenská Rijeka už po 17. krát, sa predstavila i výstava Reprezentatívnych zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Dni slovenskej kultúry sa v tomto Prímorsko - goranskom kraji konajú každoročne a prinášajú trojdňový program podujatí, vystúpení folklórnych kolektívov i umeleckých telies zo Slovenska, ochutnávku tradičnej slovenskej kuchyne, či výstavy. Predstavujú príležitosť na stretnutie Slovákov žijúcich nielen v Rijeke, ale aj v iných častiach Chorvátska a zároveň približujú slovenskú národnostnú menšinu a slovenské tradície domácim obyvateľom i turistom z celého sveta. Hlavné organizátorky a zároveň duše festivalu sú predsedníčka Matice slovenskej v Rijeke pani Margita Rekič Grolmusova a podpredsedníčka a predstaviteľka slovenskej národnostnej menšiny v Prímorsko - goranskom kraji Miroslava Gržiničova.

V rámci tohto ročníka, ktorý sa uskutočnil v dňoch 31. 8. – 1. 9. 2017,  sa na podujatí predstavili Folklórna skupina Záriečanka zo Záriečia, Folklórny súbor Bystričan z Považskej Bystrice, ochotnícke divadlo z Tisovca, Mystic Choir z Rimavskej Soboty. V rámci slávnostného otvorenia festivalu sa uskutočnili i vernisáže troch výstav. Textilné nápisové nástenky, ktorú pripravilo Slovenské centrum v Našiciach, Čepce v ľudovom odeve Slovákov na Dolnej zemi z Veľkého Bánhedešu v Maďarsku a výstava Centra pre tradičnú ľudovú kultúru, ktorá predstavuje 14 prvkov zapísaných do Reprezentatívnych zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.  

Nižšie Vám prinášame niekoľko záberov z celého podujatia.

Foto: Michal Veselský

« Späť na aktuality