Slovenský ľudový umelecký kolektív

Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti

Prinášame Vám kompletný program sympózia, ktoré sa uskutoční v rámci podujatia FOLK EXPO Slovakia 2017

Sympózium sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia schválenia koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.

Miesto konania: Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31, Bratislava - Rusovce

Termín: 9. júna 2017

Program sympózia:

09:00 - 09:45 Prezentácia účastníkov

10:00

Marek Maďarič: úvodný príhovor ministra kultúry SR

10:15 - 10:45

Vladimír Kyseľ: Implementácia vládnej Koncepcie starostlivosti o TĽK – kroky a výsledky; Sprístupnenie Fondu tradičnej ľudovej kultúry

10:50 – 11:05

Barbora Morongová: Nástroj štátnej kultúrnej politiky v oblasti tradičnej ľudovej kultúry  a nehmotného kultúrneho dedičstva

11:10 – 11:30 Prestávka na občerstvenie

11:30 – 11:45

Zuzana Dolhyová: Tradičná ľudová kultúra na hodinách občianskej náuky a geografie

11:50 – 12:05

Ján Lacko, Ľubica Voľanská: Tradičná ľudová kultúra, virtuálna realita a vzdelávanie

12:10 – 12:25

Jana Ambrózová, Tomáš Ulej: Ľudo Slovenský: Inovatívny projekt digitalizácie a popularizácie slovenskej ľudovej piesne a slovesnosti

12:30 – 12:45

Ján Brloš: Edícia publikácií ako výstup z etnografického výskumu

12:50 – 13:05

Róbert Žilík: Región a čas

13:10 – 14:10 Obedňajšia prestávka

14:20 – 14:35

Viliam Gruska: Retrospektívne kritické konfrontácie niektorých tvorivých  podnetov a ciest k šíreniu hodnôt tradičnej ľudovej kultúry Slovenska

14:40 – 14:55

Katarína Babčáková: Dokumentácia tanečnej tradície ako pramenný materiál vzdelávania a scénickej prezentácie v prostredí folklórneho hnutia

15:00 – 15:15

František Morong: Vývoj a prínos tanečných domov na Slovensku

15:20 – 15:35

Juraj Hamar: Genezis na scéne tanečného divadla (Ad fontes)

15:40 – 15:55

Ľuboš Grék: Tradičná ľudová kultúra v nových médiách

16:00 – 16:15

Ľubica Zajacová-Záborská, Vladimír Potančok:  World music ako inovatívny spôsob narábania s hudobnou tradíciou

16:20 – 16:40 Prestávka na občerstvenie

17:00 – 18:00

Diskusný priestor k hlavnej téme a záverečná čaša vína

 

Ak máte záujem zúčastniť sa sympózia ako pozorovateľ, prosím nahláste svoju účasť na adrese katarina.riedlova@sluk.sk

 

Kompletný program na stiahnutie v PDF

« Späť na aktuality