Slovenský ľudový umelecký kolektív

Sympózium na podujatí FolkExpo Slovakia 2017

Všetkým, ktorí sa zaujímajú o uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry!

Prednedávnom sme zverejnili informáciu o podujatí FolkExpo Slovakia, ktoré sa uskutoční v dňoch

9.-10. júna 2017 v exteriéroch aj interiéroch SĽUK-u, v Bratislave-Rusovciach.

Súčasťou podujatia bude aj sympózium na tému:

Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti.

Sympózium sa bude konať pri príležitosti 10. výročia schválenia vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Popri prihlásených príspevkoch bude jeho súčasťou aj odpočet doterajšej realizácie úloh vyplývajúcich z koncepcie zo strany Centra pre tradičnú ľudovú kultúru a sprístupnenie Fondu tradičnej ľudovej kultúry. (Fond tradičnej ľudovej kultúry je jedným z elektronických prostriedkov na sprístupnenie informácií o regionálnych a lokálnych podobách tradičnej ľudovej kultúry).

Na podujatí FOLK EXPO Slovakia 2017 sú vítaní všetci záujemci.

Ak máte záujem zúčastniť sa sympózia, môžete sa prihlásiť prostredníctvom formulára:

Prihláška na sympózium

Prihlášky budeme čakať do 9. mája 2017. Po tomto termíne upresníme program a zverejníme ho.

Podrobnejšie informácie o podujatí FOLK EXPO Slovakia nájdete na FolkExpo Slovakia 2017.

Niekoľko ukážok, ktoré sú drobným zlomkom obsahu, ktorý bude fond predstavovať, nájdete na  Fond TĽK prípadne na Video TĽK.

 

« Späť na aktuality