Slovenský ľudový umelecký kolektív

Výrobcovia predmetov tľk

* označuje povinné polia

 
 
 
stručne charakterizujte druhy výrobkov, techniku a pod.
 
 
 
Viaceré tel. čísla oddeľte bodkočiarkou
 
Viaceré adresy oddeľte bodkočiarkou
 
Viaceré adresy oddeľte bodkočiarkou
 
 
Príklad: dva + dva = 4