Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

bosniak

Podomový obchodník s galantériou. Udiča (okr. Považská Bystrica), nedatované. Autor neznámy. Archív Slovenského národného múzea v Martine

(lacný Jožko)

1. podomový obchodník s galantérnym tovarom a drobnými predmetmi dennej potreby. Na Slovensku sa ich pôsobenie zintenzívnilo najmä po roku 1918 v dôsledku uzavretia medzinárodnej dohody medzi 1. ČSR a balkánskymi krajinami. Podomoví obchodníci, nazývaní obyvateľstvom na Slovensku bosniaci, pochádzali z Juhoslávie (z Bosny, Chorvátska, Srbska, Slovinska, Macedónie). Pomenovanie lacný Jožko vzniklo z ich reklamného vyvolávania, ktorým zdôrazňovali cenovú dostupnosť tovaru (Jožko má lacno všetko). Okrem podomového predaja na dedinách predávali na trhoch a jarmokoch, pred kostolmi po skončení bohoslužieb, na hodoch, v mestskom prostredí po uliciach, na železničných staniciach ap. Za pomerne nízke ceny predávali britvy, brusné remene, vreckové nože, kuchynské nože, opasky, hrebene, drobnú galantériu, stužky, zrkadielka, toaletné potreby (napr. krémy), peňaženky ap. Tovar ponúkali z debničky alebo koša zaveseného na pleciach pred sebou, príp. mali oválny kôš so sortimentom umiestnený na hlave. Po 2. svetovej vojne pôsobenie bosniakov na území Slovenska v dôsledku politických a hospodárskych zmien zaniklo.

2. druh pečiva; názov vznikol podľa barónky Žofie Bosniakovej, známej dobročinnosťou, ktorú prejavovala aj rozdávaním  pečiva chudobným

Autor: Ľubica Falťanová

Pozri aj: podomový obchod
Literatúra: Luther, D.: Schöner Náci a tí druhí. In: Taká bola Bratislava. Bratislava 1991, 162-173.