Slovenský ľudový umelecký kolektív

Výšivka na Slovensku

Ilustracne foto

O. Danglová

Vydali: ÚĽUV, Ústav etnológie SAV, Koordinačné centrum TĽK NOC

Reprezentačná publikácia, predstavujúca výšivku, jej podoby, rôzne techniky, ale aj informácie o jej mieste v tradičnej i súčasnej kultúre Slovenska. Publikácia je v slovenčine aj v angličtine.

Cena: 13,20 .- € + poštovné

Objednávky: KC TĽK SĽUK, tlk@sluk.sk