Slovenský ľudový umelecký kolektív

Slovenské ľudové hudobné nástroje

Ilustracne foto

V. Kyseľ, D. Luther, J. Hamar, B. Garaj

Vydali: Koordinačné centrum TĽK NOC a Slovenské centrum pre tradičnú kultúru.

Multimediálne CD.

63 vybraných ľudových hudobných nástrojov predstavujeme v textovej, zvukovej i filmovej podobe. Každý nástroj je doplnený aj o fotodokumentáciu.

Nosič je vhodný pre deti aj dospelých. Ministerstvo školstva ho zaradilo do zoznamu učebných pomôcok a je vhodný aj ako podporná literatúra na vyučovanie prierezovej témy “Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra„.

Cena: 10.- € + poštovné

Objednávky: KC TĽK SĽUK, tlk@sluk.sk

Ukážka multimediálneho CD