Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Autorský kolektív

Encyklopédia je výsledkom implementácie Koncepcie starostlivosti Slovenskej republiky o tradičnú ľudovú kultúru, ktorú schválila Vláda Slovenskej republiky 8. augusta 2007.

© Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, SĽUK, 2011
© Ústav etnológie SAV, 2011

VEDÚCI PROJEKTU
Mgr. Art. Vladimír Kyseľ, Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, SĽUK

MANAŽÉRKA PROJEKTU
Mgr. Katarína Nováková, PhD., Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM


REDAKČNÁ RADA
HLAVNÁ REDAKTORKA
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc., Ústav etnológie SAV

REDAKTORI
PhDr. Mojmír Benža, PhD., Ústav etnológie SAV
Oľga Danglová, CSc., Ústav etnológie SAV
Mgr. Ľubica Falťanová, CSc. , Ústav etnológie SAV
Daniel Luther, CSc., Ústav etnológie SAV
Mgr. Katarína Nováková, PhD., Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM
PhDr. Katarína Popelková, CSc. , Ústav etnológie SAV
Mgr. Dušan Ratica, CSc. , Ústav etnológie SAV
PhDr. Peter Slavkovský, DrSc. , Ústav etnológie SAV
Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc., Ústav etnológie SAV
PhDr. Juraj Zajonc, CSc., Ústav etnológie SAV

RECENZENTI
PhDr. Jiří Langer, CSc.
Prof. PhDr. Milan Leščák, CSc.
Mgr. Zuzana Nagyová
PhDr. Jana Pospíšilová, PhD.
PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc.


AUTORI HESIEL

PhDr. Zora Apáthyová-Rusnáková, CSc.
Doc. Zuzana Beňušková, CSc.
PhDr. Mojmír Benža, PhD.
Prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.
Prof. PhDr. Marta Botíková, CSc.
PhDr. Tatiana Cibulová
Oľga Danglová, CSc.
Doc. PhDr. Ľubica Droppová, CSc.
Prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.
PhDr. Alica Elscheková, CSc.
Mgr. Ľubica Falťanová, CSc.
Prof. PhDr. Viera Feglová, CSc.
PhDr. Jasna Gaburová
PhDr. Viera Gašparíková, DrSc.
PhDr. Gabriela Habáňová
Mgr. Ľubica Herzánová-Voľanská, PhD.
Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.
PhDr. Stanislav Horváth
PhDr. Ľubica Chorváthová
PhDr. Elena Jakešová, CSc.
Doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.
PhDr. Michal Kaľavský, CSc.
PhDr. Roman Kečka, PhD.
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
PhDr. Eleonóra Klepáčová, CSc.
Mgr. Dana Kľučárová, PhD.
PhDr. Marta Komorovská
Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
PhDr. Igor Krištek, CSc.
PhDr. Jiří Langer, CSc.
Prof. PhDr. Milan Leščák, CSc.
PhDr. Jozsef Liszka, PhD.
Daniel Luther, CSc.
PhDr. Arne B. Mann, CSc.
Dr.h.c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.
PhDr. Margita Méryová
Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc.
Prof. PhDr. Mykola Mušinka, DrSc.
PhDr. Viera Nosáľová, CSc.
Mgr. Katarína Nováková, PhD.
Doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
PhDr. Irena Pišútová, CSc.
PhDr. Juraj Podoba, CSc.
Dr.h.c. Prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
PhDr. Katarína Popelková, CSc.
RNDr. Ondrej Pöss, CSc.
Mgr. Zuzana Profantová, CSc.
Mgr. Dušan Ratica, CSc.
PhDr. Eva Riečanská
PhDr. Alena Rybáriková
PhDr. Peter Salner, DrSc.
PhDr. Peter Slavkovský, DrSc.
Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
PhDr. Andrej Sulitka, CSc.
PhDr. Zita Škovierová, CSc.
Mgr. Peter Šoltés, CSc.
PhDr. Tatiana Štibrányiová
PhDr. Viera Valentová, CSc.
PhDr. Zora Vanovičová
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
PhDr. Hana Zelinová

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
PhDr. Zora Vanovičová

INTERPRETÁCIA NOTOVÝCH ZÁPISOV
Ing. Marian Veselský

AUDIOVIZUÁLNE UKÁŽKY
Archív Koordinačného centra TĽK
Národný filmový archív Slovenského filmového ústavu v Bratislave
Archív Ústavu hudobnej vedy SAV
Archív Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene
Archív Pro Musica, o. z.
Archív Jozefa Lehockého
Archív Ivana Mačáka
Archív Vladimíra Kyseľa

KOORDINAČNÉ A ADMINISTRATÍVNE PRÁCE
Mgr. Stanislava Ľuptáková
Mgr. Eva Ryšavá

VÝTVARNÉ RIEŠENIE
Darina Slivková, CALDER, Design Community

TECHNICKÉ RIEŠENIE
Mgr. Martin Vesel, Martin Vesel - EMSY, www.emsy.sk