Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

valec

Drevený a železný valec. Nelokalizované. Archív negatívov SNM Martin.

(valok, gulok)

náradie na drvenie hrúd a valcovanie obsiatych polí, aby lepšie udržali vlahu. Na veľkostatkoch sa valce začali používať od polovice 18. storočia. Do inventára menších roľníckych hospodárstiev na Slovensku prenikli až koncom 19. storočia. V kopcovitých karpatských terénoch bolo jeho využitie problematickejšie, preto sa valec ako náradie všade nerozšíril.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: príprava pôdy
Literatúra: Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.