Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rohovina

Soľnička z rohoviny. Východné Slovensko, 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto: H. Bakaljarová

materiál z rohov hovädzieho dobytka, oviec. V 18. a 19. storočí sa v Uhorsku používal pri výrobe nádob na pušný prach. V ľudovom prostredí na Slovensku z neho remeselníci, a najmä pastieri zhotovovali pastierske, hájnické a poľovnícke rohy, tiež spony a ihlice do vlasov, gombíky, hrebene. Spomedzi výrobcov patril k najchýrnejším Ján Vološin, ktorý v poslednej štvrtine 19. a prvej štvrtine 20. storočia obohatil sortiment výrobkov z rohoviny na východnom Slovensku o ďalšie predmety – soľničky, dózy, škatuľky, oselníky. Boli zdobené rytím a vyškrabovaním do charakteristických štylizovaných rastlinných vzorov.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: gombík, hrebeň, hrebenárstvo, ihlica, prachovnica, soľnička, spona, trúby
Literatúra: Markuš, M.: Ozdobné rohy na východnom Slovensku. In Slovenský národopis 2, 1954, č. 1-2, s. 12-44.
Petách, E.: Parohové prachovnice v zbierkach Štátneho východoslovenského múzea v Košiciach. In Slovenský národopis 2, 1954, s. 309-347.

galéria