Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kôň

Roľník s kobylou a žriebäťom. Dolné Orešany (okr. Trnava), 1956. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto N. Tomanová. Foto J. Paličková.

1. hospodárske zviera z čeľade koňovitých. Kone sa na území Slovenska chovali najprv v južných oblastiach. V horských regiónoch sa ich chov rozšíril s rozvojom povozníctva. V oblastiach s nedostatkom pasienkov až na prelome 19. a 20. storočia. Ako ťažné zvieratá nahrádzali postupne voly. Do 1. polovice 20. storočia bolo hlavným spôsobom ich chovu pasenie. Cez zimu, od 20. storočia aj celoročne, sa ustajňovali v maštali. Ošetrovanie a kŕmenie boli prácou mužov; kôň reprezentoval svojho gazdu. V niektorých oblastiach bol rozšírený chov koní na predaj. Centrami obchodu boli Rimavská Sobota, Lučenec, Trnava, Galanta. Pri tradičnom vidieckom chove sa kone nazývali podľa farby (grošák), temperamentu (vraník), pôvodu (hucul) alebo použitia (štajerák – veľký ťažný kôň). S chovom boli spojené zvyky, magicky zabezpečujúce ich zdravie a prosperitu: vešanie červenej stuhy na krk žriebäťa proti urieknutiu; brodenie koní v tečúcej vode na Veľký piatok; obsypávanie ovsom na Štefana. V tradičných predstavách bol kôň dvojznačným symbolom života i smrti, múdrosti, ušľachtilosti. Súviseli s ním veštby a magické úkony: ak sa kôň plašil a staval na zadné nohy, videl smrť; pred jarnými prácami utreli koňa chlebom, aby boli klasy husté ako jeho srsť. Kôň bol zobrazovaný na črpákoch, drevených svietnikoch, medovnikárskych formách. Drevený koník bol bežnou detskou hračkou. Maska koňa sa vyskytovala vo vianočných a fašiangových obchôdzkach;

2. (koník) – označenie náradia alebo častí nástrojov na základe ich podobnosti so zvieraťom (stojan na pílenie dreva, podpera lešenia, oberučný stolec) i klátu používaného pri obchôdzke na Popolcovú stredu.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: povozníctvo, podkúvačstvo, kastrovanie, Štefan, Veľký piatok, pasenie koní, strúhací stolec, obsypávanie, urieknutie, črpák, medovnikárstvo, Popolcová streda
Literatúra: Horváth, P.: K dejinám poľnohospodárskej výroby na Slovensku v 1. polovici 18. storočia. In: Historické štúdie, 6, 1960, 215-262.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.

galéria