Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

snop

Viazanie snopu obilia. Jabloňové, okr. Malacky, Foto P. Slavkovský, 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.

ručne, neskôr i strojmi zviazané pokosené obilie. Pri žatve srpom (kosákom) alebo kosou sa hrste obilia (huša, táčka, pomitka) viazali do snopov pomocou povriesel. Na rozprestreté povrieslo ukladala žnica odobraté hrste obilia, ktoré sa následne zviazali do snopu. Poviazané snopy sa ukladali do obilných kôp (kríž, mandeľ, hromádka, panák, kupka), v ktorých obilie preschlo až do jeho odvozu z poľa.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: slama, žatva, žnec
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008.
Slavkovský, P.: Tradičné formy žatvy na Záhorí. In: Slovenský národopis, 23, 1975, 401-432.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.