Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

nápoj lásky

nápoj vyrobený z rozličných magických prostriedkov. Podľa poverových predstáv si jeho pomocou možno získať priazeň a lásku konkrétnej osoby opačného pohlavia (osúdenec, osúdenica) do takej miery, že uzavrie s čarujúcou osobou manželstvo. Pri ľúbostných čaroch sa uplatňovali aj praktiky ľudových veštíc či bohýň. Magickým prostriedkom, ktorý z obyčajného nápoja (pivo, víno) urobil nápoj lásky, bol moč, menštruačná krv, pot, prípadne niektoré afrodiziaká. Predstava o nápoji lásky bola široko rozšírená u najrozličnejších ľudských skupín na všetkých stupňoch vývinu kultúry.

Autor: Ľubica Chorváthová

Pozri aj: afrodiziakum, veštec, bohyňa, krv, moč, ľúbostná mágia, magické prostriedky
Literatúra: Čižmář, J.: Lidové lékařství v Československu. Zv. I-II. Brno 1946.
Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zredigoval J. Mjartan. Bratislava 1956.