Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

márnica

Márnica na cintoríne. Severný Novohrad, 70. roky 20. storočia. Súkromný archív. Foto: J. Botík

jednopriestorová stavba na cintoríne určená na uloženie podstavca, nosidiel truhly (máry) a náradia hrobárov používaného pri pochovávaní (rýle, lopaty, povrazy, drúčky, dosky). Využívala sa aj na uloženie zomretého v rakve (truhle) pred jeho pochovaním. S márnicou je geneticky spojený v súčasnosti známy objekt v priestore cintorína – dom smútku. Podobne ako cintorín, aj márnica sa v tradičných predstavách vyznačovala viacvýznamovosťou. Išlo o posvätný priestor, no zároveň aj nebezpečný, cudzí priestor. Preto s ňou súvisia rôzne povery a rozprávania o strašidelných príbehoch. Vykresľovaná je v nich ako miesto duší zomretých ľudí, aj ako sídlo nečistých, zlých a nebezpečných síl.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: pochovávanie, cintorín, duša, rakva, strašidelné miesta
Literatúra: Jágerová, M.: Posledné zbohom. Súčasné pohrebné obyčaje. Nitra 2008.