Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

incest

(krvismilstvo)

sexuálny vzťah alebo sobáš medzi blízkymi pokrvnými príbuznými (otcom a dcérou, matkou a synom, bratom a sestrou). V ľudských spoločenstvách je zákaz incestu univerzálnym pravidlom, porušenie tohto zákazu je postihované svetskými i náboženskými inštitúciami. Prevenciou porušenia zákazu bolo napríklad rozdelenie spoločenstva na skupiny pokrvne príbuzných. Ich členovia si mohli vyberať sexuálnych partnerov iba mimo svojej skupiny. V niektorých kultúrach sa incestom potvrdzovala čistota rodovej línie odvodzovanej od boha (dynastie faraónov starovekého Egypta). Z hľadiska tradičných predstáv mohol mať incest aj magický význam vyplývajúci z viery, že kto bez úhony poruší tento zákaz, získa nadprirodzené schopnosti a úspechy.

Autor: Peter Salner

Pozri aj: pokrvné príbuzenstvo
Literatúra: Ferák, V., Sršeň, Š.: Genetika človeka. Bratislava 1981.
Freud, S.: Totem und Tabu. Wien 1913.
Sociální a kulturní antropologie. Sociologické pojmosloví. Sv. 3. Praha 1993, 122-123.