Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rajtár

Rajtár – čistička na obilie. Lozorno, okr. Malacky. Foto P. Slavkovský, 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.

(fukár, rošty, mlyn, valach)

jednoduchý stroj na čistenie vymláteného obilia alebo iných semien prúdom vzduchu. Jeho mechanickým základom bol lopatkový ventilátor poháňaný ručne, pomocou kľuky. Rajtár patril k prvým strojom továrenskej proveniencie, ktoré prenikli do žatevno-mlatobných prác. Prvé rajtáre sa objavili v posledných desaťročiach 19. storočia na západnom a juhozápadnom Slovensku ako import z Rakúska a Moravy. Často slúžili za vzor miestnym remeselníkom, ktorí ich začali vyrábať a odpredávať záujemcom z blízkeho okolia. V prvej polovici 20. storočia boli známe už na celom území Slovenska. Rajtáre boli ľahko prenosné a veľmi rýchlo začali nahrádzať tradičné techniky čistenia obilia. Často boli spoločnou investíciou viacerých roľníkov. Ústup rajtárov z mlatobných prác spôsobili až strojové mláťačky s vlastnými čističkami.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: mlátenie obilia, čistenie obilia
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.