Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vypletaná stena

Vypletaná stena, Senica-Čáčov, okr. Senica, 1956. Foto: Viera Urbancová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

stavebný prvok upletený z prútia, ktorým sa vypĺňal priestor medzi stĺpmi stĺpikovej alebo rámovej konštrukcie, a tak sa vytvárala stena. Výplet mohol byť vodorovný, zvyčajne z tenších prútov, alebo zvislý, ktorý býval z hrubších štiepaných haluzí. Pletené steny zostávali holé, alebo sa z jednej alebo aj z druhej strany omazali hlinou. Domy s vypletanými stenami sa koncom 19. storočia vyskytovali najmä na juhu východného Slovenska a veľmi zriedkavo na južnom Slovensku. Hospodárske stavby – stodoly, plevíny, sušiarne s vypletanými stenami sa vyskytovali na západnom, juhozápadnom aj východnom Slovensku. Na juhu východného Slovenska mali stodoly a plevíny vypletané aj vráta.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: rámová konštrukcia, stĺpiková konštrukcia
Literatúra: ---