Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

truhla na šaty

Truhla na šaty, Medzev, okr. Košice-vidiek. 1967. Foto: Viera Valentová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

druh odkladacieho nábytku na uloženie odevu a textilu. Z hľadiska konštrukcie možno truhly na šaty rozdeliť na dve skupiny. Starším druhom sú truhly z tvrdého dreva (škriňa, súsek) stĺpikovej konštrukcie, so stenami zhotovenými šindľovou technikou, s plochým alebo sedlovým vrchnákom, zdobené rytým geometrickým ornamentom. Vyskytovali sa najmä na severozápadnom Slovensku. Mladším druhom sú truhly z mäkkého dreva, z navzájom čapovaných dosiek, s plochým vrchnákom, zdobené prevažne maľbou. Maľba bola často doplnená datovaním, zvyčajne rokom sobáša. Vyskytovali sa na celom území Slovenska. Spoločným znakom oboch druhov truhiel bol vo vnútri malý priečinok s vrchnákom na bočnej stene, ktorý slúžil na úschovu peňazí, písomností a rôznych drobností. Truhlu na šaty dostávala dievka pri vydaji. V nej bola uložená jej výbava. V novej domácnosti tvorila súčasť zariadenia izby. Na prelome 19. a 20. storočia sa objavili truhly, ktoré mali v spodnej časti širokú zásuvku. Tvorili prechodný článok medzi truhlou na šaty a bielizníkom.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: bielizník, skriňa, výbava
Literatúra: Zuskinová, I.: Truhly na odev a textil v Liptove. In: Národopisné aktuality, roč. 21, 1984, 227-234.