Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

raľa

1. poľnohospodárska plošná miera. V dobových dokumentoch sa prekrýva s termínom lán, často ako ekvivalent latinského pojmu sessio, daňová usadlosť. Pri zakladaní dedín zemepán vymeral pôdu pre každú usadlosť, ktorá bola daňovou jednotkou obvykle pre jednu rodinu. Z takto vymeranej usadlosti bolo potrebné plniť stanovené feudálne záväzky. V horských a podhorských oblastiach sa v dôsledku prírodných podmienok rale vydeľovali v pásoch od potoka po hrebeň, alebo v dieloch v závislosti od charakteru terénu. Termín sa používal najviac v 16. a 17. storočí. Na Orave pretrval až do 20. storočia, kde sa ním označovali časti chotára alebo aj intravilánu (často v spojení s rodinným menom, napr. Bobrova raľa);

2. označenie roztrateného osídlenia v oblasti Oravských Beskýd. Zasahuje chotáre oravských obcí Rabčice, Novoť, Zákamenné, Oravská Lesná.

Autor: Juraj Podoba

Pozri aj: roztratené osídlenie
Literatúra: ---