Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

právo prechodu

obyčajová norma určujúca podmienky, kedy bolo možné prejsť pešo, s povozom alebo prehnať dobytok po cudzom pozemku. Po zahájení polí bol prechod po obsiatych pozemkoch zakázaný. Ak majiteľ poľa nemal priamy prístup k ceste, mohol prejsť s nákladom sena či obilia po susedovom poli len ak si vyžal priechod a vopred či dodatočne o tom vlastníka upovedomil. Pri košarovaní polí mohol prehnať ovce susednými pozemkami za podmienok dohodnutých s majiteľmi (vykosenie priechodu, jeho ohradenie). Ak poškodil úrodu, musel vinník zaplatiť pokutu stanovenú škodovou komisiou, zloženou z členov obecnej rady a hájnika. Počas hospodárskych prác susedia, ktorých polia sa na koncoch tesne stýkali a neboli oddelené cestou či dostatočnou medzou, využívali právo úvrate, dovoľujúce v odôvodnených prípadoch prechádzať a obracať sa s poťahom i náradím na konci susedovho pozemku. Právo prechodu platilo aj na spoločnom dvore.

Autor: Zita Škovierová

Pozri aj: hájenie, košarovanie, medza, sused, susedské právo
Literatúra: Podolák, J.: Poľnohospodárstvo a pastierstvo. In: Horehronie. Kultúra a spôsob života ľudu. Zostavil J. Mjartan. Bratislava 1969, 15-190.
Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008.