Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

nabíjaná stena

Nabíjaná stena, Malá Čalomija, okr. Veľký Krtíš. Foto: Ján Botík. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

kompaktná stena, ktorá vzniká nabíjaním vlhkej hliny do posuvného debnenia. Obvodové múry i priečky stavby o hrúbke 50-70 cm sa budovali naraz. Základy pod nabíjanú stenu boli tiež z ubitej zeme, na ktorú bezprostredne nadväzovala stena. Do rohov a spojov stien sa na viazanie a spevnenie vkladalo raždie. Otvory pre okná a dvere sa vysekali až po dokončení celej stavby. Steny hotovej stavby sa vyrovnali a omazali redšou hlinou. Stavba musela byť po dokončení rýchlo zakrytá strechou, aby ju nepoškodil dážď. Technika nabíjania stien sa vyskytovala len v Podunajskej oblasti. Ojedinele sa udržala až do 1. polovice 20. storočia, keď ju vystriedala murovaná konštrukcia z nepálenej alebo pálenej tehly.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: ---
Literatúra: ---