Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kachle

Murované kachle, Vyšná Boca, okr. Liptovský Mikuláš, 1969. Foto: Ján Botík. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

kúrenisko s uzavretým ohňom na vyhrievanie izby. Kachle boli z glazúrovaných keramických kachlíc miskového alebo komorového tvaru, na Orave a v Liptove aj z terakotových oblúkovitých bahríkov. V tradičnom obydlí sa kachle stavali buď v kombinácii s pecou ako jej nadstavec (kachlená pec), alebo samostatne. Na Slovensku sa uplatnila široká škála tvarových, farebných a dekoratívnych riešení kachľových pecí a kachlí, často aj s prejavmi lokálnej a regionálnej znakovosti. V meštianskych domoch sa kachle používali už od stredoveku. V dedinskom prostredí sa kachle začali používať od 18. storočia. Súviselo to so vznikom bezdymnej izby, no najmä so vznikom druhej reprezentačnej, parádnej izby.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: kúrenisko, ohnisko, pec, parádna izba
Literatúra: ---

galéria