Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

habánsky dom

Habánsky dom, Veľké Leváre, okr. Malacky, 1966. Foto: Ester Plicková. Archív negatívov Ústavu Etnológie SAV v Bratislave

dom habánov, príslušníkov radikálneho nábožensko-sociálneho hnutia, ktorí sa usadili v polovici 16. storočia na západnom Slovensku. V habánskych domoch sa stretla domáca stavebná tradícia so stavebnou tradíciou miesta ich pôvodu. Steny domu boli budované z rozmerných surových tehál alebo nabíjané z hliny. Steny podkrovných komôr boli hrazdené, vyplnené prúteným výpletom, trstinovými otepmi alebo surovou tehlou a omazané vrstvou hliny. Pre domy bola charakteristická vysoká a rozložitá strecha pokrytá zvláštnou, ohňovzdornou krytinou. Krytina bola z vrstvy dlhej slamy v strede preloženej okolo kolíka, z oboch strán napustená riedkou hlinou a uhladená. Vzhľadom na veľkú hmotnosť krytiny mali strechy veľmi silný krov. Priestorové a pôdorysné riešenie domu rešpektovalo kolektívny spôsob života habánov. Domy boli veľmi široké a dlhé. Na prízemí boli spoločné priestory – dielňa, komora, kuchyňa a jedáleň. Najväčším priestorom v dome bola dielňa. Vzhľadom na svoje veľké rozmery bol jej strop v strede podopretý stĺpom. Na poschodí v podkroví, pod vysokou strechou boli komôrky, niekedy v dvoch podlažiach nad sebou, ktoré slúžili ako spálne pre členov spoločenstva, a tiež ako priestory na uskladnenie surovín a remeselných výrobkov. Poschodie s prízemím spájalo schodište vo vstupnom priestore domu. Domy vytvárali spoločné dvory, ktoré stáli mimo zástavby pôvodnej obce.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: habáni
Literatúra: Kalesný, F.: Habáni na Slovensku. Bratislava 1981.