Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

detský nábytok

Stoják pre dieťa, Rybník, okr. Levice, 1966. Foto: J. Čenek. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

súbor nábytku slúžiaci deťom v ranom veku. Z funkčného hľadiska sa člení na odpočinkový a pomocný. Do odpočinkového patria predovšetkým kolísky. Druhú skupinu tvorí nábytok, pomocou ktorého sa dieťa učilo sedieť, stáť a chodiť. Na sedenie slúžila sedačka, ktorá mala zvyčajne podobu debničky s opierkou. Sedačky mohli mať kolieska, a vtedy sa používali ako vozíky. Na učenie státia dieťaťa sa používal stoják. Najbežnejšou formou bol stolec, ktorý mal v sedacej doske vyrezaný okrúhly otvor so šírkou objemu detského tela. Niekedy mal v spodnej časti pripevnenú dosku, aby dieťa nestálo bosé na zemi. Stojáky sa ojedinele používali aj po 2. svetovej vojne. Na učenie chodenia dieťaťa slúžil behár. Najbežnejšie beháre mali podobu stolcov alebo rámov s kolieskami na nohách. Až do 2. svetovej vojny sa detský nábytok väčšinou zhotovoval podomácky.

Autor: Viera Valentová

Pozri aj: kolíska
Literatúra: ---