Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

bielizník

Bielizník, Rybník, okr. Levice, 1963. Foto: J. Kleinová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

(šuplótkasňa, kasta)

druh odkladacieho nábytku slúžiaci na úschovu odevu a bielizne. Bielizník tvorili tri až štyri široké a hlboké zásuvky uložené nad sebou. Len zriedkavo bol výrazne zdobený. Je najmladším druhom odkladacieho nábytku. Svojou konštrukciou a funkciou nadviazal na mestskú komodu. Do tradičného interiéru prenikol na prelome 19. a 20. storočia, keď začal nahrádzať truhlu na šaty. Bielizník tvoril najmä vybavenie parádnej izby. Jeho vrchná doska slúžila na uloženie sošiek svätých, svietnikov, ale aj pamiatkových predmetov. Nahradil tak kultový kút v dome, ktorý zanikol v súvise so zrušením pece s ohniskom v izbe a premiestnením stola do stredu izby.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: truhla na šaty, skriňa
Literatúra: ---