Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

krstinové piesne

Krstinová pieseň. Riečnica (okr. Čadca), 1975.

ženské piesne, tematicky spojené s oslavou krstu dieťaťa. Nie sú spojené s niektorou obradovou situáciou na krstinách, ale majú prevažne charakter žartovných prekáračiek s roztopašným a niekdy aj lascívnym obsahom. V textoch piesní je častým motívom prekáranie kmotra ženami. Erotické motívy a prelínanie s pijáckymi piesňami sú ich špecifickými príznakmi. Často sa spievajú na svadobné, fašiangové či tanečné melódie archaického typu (piesne pri muzike). Melódie tvoria pomerne rovnorodú hudobnoštýlovú vrstvu predharmonických piesní. I keď ide o nepočetný piesňový druh, krstinové piesne sú známe na celom Slovensku. Ich najširší repertoár sa dodnes uchováva v oblasti Liptova a Kysúc. Zvykli sa spievať tiež na svadbách, zatiaľ čo na krstinách sa uplatnili aj žartovné a rodinné piesne, ale aj ďalšie druhy piesní. Na Kysuciach, kde ich ženy spievali cestou na krstiny, sa verilo, že ak budú kmotry veselé, bude aj dieťa v živote šťastné.

Autor: Eva Krekovičová

Pozri aj: krstiny, prekáračky
Literatúra: Krekovičová, E.: Zborník piesní Riečnica-Harvelka. Čadca 1987.
Krekovičová, E.: Ľudová pieseň. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 301-322.

audio

Krstinová pieseň. Riečnica (okr. Čadca), 1975.