Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rodinné obyčaje

v národopisnej vede zaužívané pomenovanie komplexu obyčajov sprevádzajúcich prelomové momenty v živote človeka. Novší termín je obyčaje životného cyklu. Patrí sem narodenie dieťaťa, dosiahnutie pohlavnej zrelosti, uzavretie manželstva (svadba) a úmrtie (pohreb), čo sú univerzálne platné biologicko-fyziologicky podmienené zmeny. Rozvoj možností získania rôznych sociálnych statusov spolu s individualizáciou života znamenal vznik ďalších obyčajov – pri dosiahnutí stupňa vzdelania (maturita, promócia), pri iných statusových zmenách (napríklad inaugurácia vedcov), v náboženskom živote (prvé sväté prijímanie, birmovka/ konfirmácia), v individuálnom živote (narodeniny, meniny, jubileá svadieb, odchod na vojenskú službu, do dôchodku). Ich hlavnou funkciou bolo zverejnenie a potvrdenie platnosti príslušnej životnej zmeny.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: birmovka, narodenie, narodeniny, meniny, obrady prechodu, svadba, pohreb
Literatúra: Gennep van, A.: Přechodové rituály. Praha 1997.
Jakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Botíková, M. – Švecová, S. – Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997, 161-188.