Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

lajblík

Lajblík, Jedlinka, okr. Bardejov, 1957. Foto: Soňa Kovačevičová, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

(prucel, kamizol)

súčasť mužského základného odevu. Lajblíky sa šili z rôznych jednofarebných i vzorovaných materiálov. Na západnom Slovensku prevládali lajblíky z hodvábu a brokátu, na strednom z jemného súkna a na východnom Slovensku boli buď zo súkna, alebo zo zamatu. Lajblík bol bez rukávov, siahal obvykle do pása, na západnom Slovensku len do pol hrude. Šili ich dedinskí krajčíri. Výzdoba lajblíkov pozostávala z výšiviek, šnurovania a gombíkov, ktoré vo väčšine prípadov mali len ozdobnú funkciu. Lajblíky vo väčšine regiónov Slovenska patrili k súčiastkam len sviatočného odevu. Na strednom Slovensku, v niektorých lokalitách sa vôbec nenosili, tam ich nahrádzali kožušteky.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: ---
Literatúra: ---