Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hladenie odevu

Hladenie odevu mangľovaním, Kozárovce, okr. Levice, 1986. Foto: Pavol Uhrín, Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

vyrovnávanie odevných súčiastok tlakom alebo teplom. Až do začiatku 20. storočia sa súčiastky tradičného odevu z hrubého plátna hladili ručne tlakom – mangľovali. Vlhké sa navinuli na hrubší drevený valec, po ktorom sa tlakom posunoval drevený piest s hlbšími priečnymi zárezmi na spodnej strane. Na hladenie súčiastok z jemných materiálov, rukávcov a čepcov sa používali okrúhle sklenené hladidlá s rúčkou alebo drevené lyžice, hrče z dreva. Od začiatku 20. storočia sa začalo hladiť kovovými, železnými alebo mosadznými hladičkami, do ktorých sa vkladali rozohriate železné vložky alebo horiace drevené uhlie. Plátenný pracovný odev sa naďalej hladil tlakom. Po 2. svetovej vojne sa prešlo na hladenie elektrickými hladičkami.

Autor: Viera Nosáľová

Pozri aj: mangliarstvo
Literatúra: ---

galéria