Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

dievocký odev

Dievocký odev, Šumiac, okr. Brezno, 1956. Foto: Soňa Kovačevičová, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

odevné súčasti, pokrytie hlavy, obuv a odevné doplnky, ktoré tvorili súbor odevu slobodných žien od pohlavnej dospelosti (asi od veku 12 rokov) do vydaja. Medzi odevom dievok a vydatých žien nebolo podstatných rozdielov, nosili rovnaké odevné súčiastky. Rozdiel sa prejavoval len vo sviatočnom odeve dievok, v ktorom dominovala bohatá a farebná výzdoba. Jediným výrazným znakom dievockého odevu bol účes a úprava hlavy. Súčasťou slávnostného dievockého odevu bola parta. Koncom 19. storočia sa pod vplyvom mestského prostredia rozšíril v niektorých oblastiach nový typ účesu – kont, vrkoče obtočené okolo hlavy alebo na temene stočené do oválu. Účes bol často spoločný pre dievky i vydaté ženy. Ostatné súčasti odevu, obuv a doplnky odevu dievok sa prispôsobovali zmenám, ktoré všeobecne prebiehali vo vývine ženského odevu. Dievky však často ako prvé začali nosiť nové, netradičné súčasti odevu.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: dievka, dievocký účes, parta
Literatúra: ---

galéria