Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

baranica

Baranica, Heľpa, okr. Brezno, 1954. Foto: Jana Látalová, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

(kučma)

mužská pokrývka hlavy. Baranice boli najčastejšie z jahňacej kožušiny čiernej, zriedkavejšie bielej farby. Mali homoľovitý tvar, zriedkavejšia bola baranica s okrúhlym dienkom. Podšité boli bielou kožušinou alebo látkou. Šili ich kožušníci alebo boli zhotovené aj podomácky. Nosili sa hlavne v zime. Koncom 19. storočia sa začali zhotovovať aj z imitácií kožušiny.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: kožušníctvo
Literatúra: Paličková-Pátková, J.: Ľudové kožušníctvo na Slovensku. Bratislava 1981.