Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

veľkonočný korbáč

Veľkonočný korbáč na stene v krčme. Láb (okr. Malacky), 1976. Archív pozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto: O. Danglová

(šibák)

nástroj obradného šibania v ľudovej tradícii, spojený s oslavou prebúdzajúcej sa prírody a s Veľkou nocou. Šibačkou sa symbolicky prostredníctvom mladého prútika odovzdávala sila, zdravie a sviežosť. Veľkonočné korbáče sa plietli z 1 – 8 alebo viac, najčastejšie vŕbových prútov. Z čím viac prameňov bol korbáč upletený, tým viac sa cenil. Prúty chlapci rezali ma Smrtnú nedeľu, plietli na Bielu sobotu alebo Veľkonočnú nedeľu a používali pri šibačke na Veľkonočný pondelok. Do korbáčov sa vpletali farebné nitky a stužky. Niekde dievčatá odmeňovali šibačov viazaním stužiek na korbáč. Na Záhorí sa praktizovali kolektívne šibačky, pri ktorých mládenci – regrúti nosili dlhé, viac ako dvojmetrové korbáče, ktoré po skončení obchôdzky vešali na stenu v krčme.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: Smrtná nedeľa, šibanie, Veľká noc, Veľkonočný pondelok
Literatúra: Václavík, A.: Výroční obyčeje a lidové umění. Praha 1959.

galéria