Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

terina

Terina. Boleráz (okr.Trnava), koniec 19. storočia. Depozitár SNM Bratislava. Prevzaté z Pišútová, I.: Fajansa. Ľudové umenie na Slovensku. Tatran, Bratislava 1981, obr. 115

fajansová alebo porcelánová hlboká okrúhla alebo oválna polievková misa s pokrievkou a zvyčajne ozdobnou úchytkou. Pôvodne súčasť obedovej súpravy používanej vyššími spoločenskými vrstvami. Fajansové teriny začali v Boleráze a Stupave vyrábať v 2. štvrtine 19. storočia bývalí pracovníci holíčskej manufaktúry pod vplyvom holíčskych predlôh. Sprvu kopírovali tzv. pálfiovský zelený dekór, neskôr sa tvarovými úpravami a 4-farebným drobným dekórom snažili priblížiť ľudovému vkusu. Teriny sa zhotovovali najmä pre bohatšie roľnícke a remeselnícke domácnosti, v ľudovom prostredí sa však neujali. V 2. polovici 19. storočia už ich výroba na západnom Slovensku nebola známa. Továrensky vyrábané teriny začali do vidieckeho prostredia prenikať v súvislosti s premenami životného štýlu až po roku1945.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: holíčska fajansa
Literatúra: Hrbková, R.: Holíčska fajansa. Bratislava 1954.
Pišútová, I.: Fajansa. Bratislava 1981.
Remeselná výroba s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachiarsku a kameninovú produkciu. Zborník Etnograf a múzeum. (Bodorová, O. ed.) Rimavská Sobota 2004.