Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

spínacia reťaz

Strieborná filigránová reťaz na mužskú mentieku. Okolie Myjavy, 19. storočie. Prevzaté z Johnová, H.: Ľudové šperky na Slovensku. Bratislava 1972, obr. 121

spínadlo na sviatočný mužský vrchný odev, pozostávajúce z dvoch reťazí, zopätých v strede ozdobnou sponou alebo háčikom. Šperkári ho zhotovovali z medi, striebra alebo olova liatím, tepaním, lisovaním alebo technikou filigránu. Ako ozdobná súčasť obradových mužských mentiek prenikli do ľudového odevu na Slovensku v 18. storočí. V tvaroch a spôsobe ich nosenia pozorovať nadväznosti na honosný odevný šperk uhorskej šľachty z 15. storočia, neskôr prevzatý do zemianskeho a meštianskeho odevu. V ľudovom prostredí sa spínacie reťaze sporadicky vyskytovali do konca 19. storočia. V zjednodušených formách a lacnejších materiáloch sa používali aj pri spínaní halien a kabaníc.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: filigrán, halena, kabanica, mentieka, šperk
Literatúra: Johnová, H.: Ľudové šperky na Slovensku. Bratislava 1972.