Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

obedár

Obedár na nosenie polievky pre šestonedieľku. Modra  (okr. Bratislava), 1881. Prevzaté z Pišútová, I.: Fajansa. Tatran, Bratislava 1981,  obr. 247

hrnčiarska alebo fajansová nádoba na prenášanie jedla so širokým hrdlom a s horným oblúkovitým držadlom, s glazovaným črepom. Zvyčajne zdobená jedno alebo viacfarebným florálnym dekórom. Väčšina obedárov mala pôvodne aj pokrievku. Na území Slovenska sa obedár objavil ako pravdepodobný domáci prínos do tvaroslovia hrnčiny i fajansy v 19. storočí. V obedároch sa nosilo najmä jedlo pre novorodičku. Novšie plechové emailované obedáre, ktoré sa začali továrensky vyrábať a používať v 20. storočí, pozostávali z dvoch alebo troch okrúhlych, na seba navŕšených nádob, umiestnených v nosiči. Boli určené na prenášanie obeda. Vo variovaných podobách sa vyrábajú a používajú dodnes.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: rodička
Literatúra: Landsfeld, H.: Lidové hrnčířství a džbánkářství. Praha 1950.
Plicková, E.: Pozdišovské hrnčiarstvo. Bratislava 1959.

galéria