Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

lyžičník

Drevený lyžičník. Detva, 1. polovica 20. storočia. SNM Etnografické múzeum v Martine. Kresba J. Riabič

(varešník)

polička, skrinka na odkladanie lyžíc a varešiek. Rozšírený v ľudovom prostredí strednej a západnej Európy, na Slovensku do 1. polovice 20. storočia. Pripevňoval sa na stenu v miestnosti, kde sa varilo. Materiál, technika zhotovenia a výzdoba boli rôznorodé. Podľa tvaru mohli byť lyžičníky: debničkové (z doštičiek, lubov, prútia, slamy), do ktorých sa kuchynský riad, lyžice vkladali; dierkové, v tvare doštičky s otvormi, do ktorých sa zastrkovali; poličkové alebo kombinované debničkové s dierkami. Lyžičníky sa zdobili rezbou, profilovaním, menej farbením.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: rezba, profilovanie
Literatúra: Komorovská, M.: Pastierske umenie. Tatran, Bratislava 1987.
Rezbárstvo. Zborník zo sympózia remeselníkov. Motivácie. Inšpirácie. Výsledky. Bratislava 2003. ISBN 80-88852-26-9

galéria