Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

dolkáreň

Dolkáreň. Prievidza, začiatok 20. storočia. Prevzaté z Katalóg k výstave Hlina a krása. Stredoslovenská hrnčiarska dielňa. SNM Martin 1987

hrnčiarska, kameninová , smaltovaná, prípadne plechová zostava 2 až 15 hlbších či plytších, rôzne veľkých okrúhlych misiek, pospájaných do rôznych tvarov (hrozno, trojuholník). Používala sa na pečenie doliek a lievancov. Na Slovensku boli najobľúbenejšie a najrozšírenejšie hrnčiarske, hnedo alebo zeleno glazované dolkárne. V 19. a prvej polovici 20. storočia vyrábali rôznorodé dolkárne v Modre, Pukanci a v gemerských hrnčiarskych dielňach. Dolkárne sa pôvodne zhotovovali pre meštianske domácnosti, no rozširovaním druhovej rôznorodosti jedál sa postupne dostávali i na vidiek.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: ---
Literatúra: Landsfeld, H.: Lidové hrnčířství a džbánkářství. Praha 1950.