Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

dekorativizmus

Interiér prednej izby. Viničné (okr. Bratislava), 1955. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto R. Mikulová

umelecký, predovšetkým výtvarný prejav, zdôrazňujúci zdobnosť. Poznačil aj ľudovú výtvarnú produkciu, ktorá asimilovala niektoré secesné prototypy z prelomu 19. a 20. storočia, zdôrazňujúce ornamentálnosť. Na vidiek prenikol aj prostredníctvom družstiev a škôl (družstvo Izabela, čipkárska škola v Španej Doline, Soľnej Bani). Prejavil sa v niektorých lokálnych variantoch vo výšivke, nástennej maľbe, sviatočnom odeve a reprezentatívnom zariaďovaní domácností, najmä predných izieb.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: ---
Literatúra: Danglová, O.: Ľudové umenie. In Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Stoličná (ed.), Veda, Bratislava 2000.

galéria