Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

črpačka

Črpačka s uchom v tvare zvinutého hada. Telgárt (okr. Brezno), 19. storočie. Prevzaté z Danglová, O.: Dekor / Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. VEDA, Bratislava 2001, s. 140, obr. 172

1. malá drevená nádobka polguľovitého alebo lyžicového tvaru s uchom. Na pitie vody v prírode ju používali pastieri, drevorubači, lesníci a poľovníci. Zhotovovala sa z jedného kusa dreva listnatých stromov, prípadne zo samorastu, zdobila vruborezom alebo plochým reliéfom. Črpačky sa vyskytovali najmä na strednom Slovensku, kde sa podľa jednotlivých oblastí diferencovali charakteristickými tvarmi a spôsobmi výzdoby (gemerské črpačky s bohatou reliéfnou výzdobou, nezdobené alebo jednoducho dekorované črpačky z Tekova, Trenčína, Zvolena);

2. lopatka na čerpanie vody z člna, súčasť rybárskeho inventára.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: rezba
Literatúra: Bednárik, R.: Pastierske rezbárske umenie. Bratislava 1956.
Komorovská, M.: Pastierske umenie. Tatran, Bratislava 1987.

galéria