Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

bábovnica

Ukladanie cesta do bábovnice. Dolná Súča (okr. Trenčín), 1976.  Foto P. Hajduch . Fotoarchív  Trenčianskeho múzea

(bábovkáreň)

hrnčiarska, medená, kameninová, liatinová, plechová smaltovaná, sklená hlboká forma na pečivo (bábovku), okrúhleho a mierne kónického tvaru. V strede zvyčajne s kužeľovitým výčnelkom, ktorý zanecháva v upečenej bábovke otvor; na vnútornej strane korpusu s vertikálnym alebo mierne diagonálnym žliabkovaním. Hrnčiarske bábovnice sa dostali do ľudového prostredia v 19. storočí z meštianskych príbytkov, kde boli súčasťou kuchynského inventára. Od 19. storočia sa vyrábali aj z kameniny, liatiny a neskôr aj zo smaltovaného plechu. Posledné sa používali najmä v robotníckych domácnostiach. Ani v prvej polovici 20. storočia nedokázali úplne nahradiť z hľadiska pečenia obsahu najvyhovujúcejšie a najobľúbenejšie hrnčiarske bábovnice.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: ---
Literatúra: Landsfeld, H.: Lidové hrnčířství a džbánkářství. Praha 1950.