Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zlatá nedeľa

všeobecne rozšírené označenie poslednej nedele pred Vianocami, keď vrcholí nákup vianočných darčekov a očakávajú sa najvyššie tržby v obchodoch počas celého roka; štvrtá nedeľa kresťanského adventu. Predchádza jej bronzová a strieborná nedeľa. V tento deň sú otvorené nielen nákupné centrá, ale aj tie obchody, ktoré bývajú v ostatnú časť roka v nedeľu zavreté, vrcholia vianočné trhy. Názov sa v starších slovenských prameňoch nevyskytuje, pochádza zo začiatku 20. storočia z mestského nemeckého prostredia. Podľa jedného z hovorových vysvetlení sa zaužíval v Nemecku v prostredí obchodníkov. Takto hodnotili svoje zisky z nákupov darčekov v poslednú nedeľu pred Vianocami, a nedeľu v prenesenom zmysle označili zlatou. Je tiež možné, že v nemeckom prostredí názov zlatá nedeľa pochádza z pomenovania adventných ranných pobožností – zlatých omší.

Autor: Zuzana Beňušková

Pozri aj: dar, Vianoce, vianočný stromček, advent
Literatúra: Lidová kultúra. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3 zv., Mladá fronta, Praha 2007, 1214.