Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Veľkonočný pondelok

Veľkonočná polievačka. Podbiel (okr. Dolný Kubín), 1976. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: E. Klepáčová

posledný deň kresťanských sviatkov Veľkej noci, spojený s tradičnými obyčajmi oblievania a šibania. Do polovice 20. storočia bolo na západnom Slovensku rozšírené šibanie (šlahačka, šibačka) korbáčom z ôsmich spletených vŕbových prútov, na strednom a východnom Slovensku kúpanie a oblievanie dievčat mládencami (namočenie do potoka, poliatie vodou z vedra či hrnčekom, postriekanie voňavou vodou). Na juhozápadnom Slovensku boli známe obe obyčajové praktiky. Šibať a polievať či kúpať začínali buď už od nedele popoludnia alebo od polnoci na pondelok, alebo od pondelňajšieho svitania. Obchôdzky po domoch (mládenci chodili aj v skupinách v sprievode muziky) boli odmenené pohostením i peniazmi. Menší chlapci, pre ktorých bol vyhradený predovšetkým pondelok, polievali okrem dievčat aj gazdinú. Za odmenu dostali vajíčka, koláč, prípadne drobné peniaze. V niektorých obciach dievčatá šibačku a oblievačku mládencom na druhý deň opätovali, pričom využívali stretnutia vonku a nedostávali nijakú odmenu. Spoločným zvykom, ukončujúcim obdobie Veľkej noci, boli na celom území Slovenska tanečné zábavy (prvé po pôstnom období), ktoré usporadúvala dospelá mládež v pondelok či v utorok večer.

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: šibanie, oblievanie, muzika, vajce, Veľká noc
Literatúra: Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 123.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 188-191.
Klepáčová, E.: Šibačka a oblievačka. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 80, mapa 17.