Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zolva

(zolvica, zelva)

mužova sestra, švagriná; zanikajúci príbuzenský termín. S názvami dever a nevesta vyjadroval diferencované postavenie príslušníkov strednej generácie vo veľkorodine. V 19. a začiatkom 20. storočia sa na Slovensku vyskytoval od Oravy a Kysúc cez stredné Považie a Horné Ponitrie po horné Požitavie. Názov zolvica bol známy aj u rusínskeho obyvateľstva východne od Laborca. V obidvoch regiónoch sa sporadicky vyskytoval donedávna. Poznala ho a používala najstaršia generácia obyvateľstva.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: dever, príbuzenská terminológia
Literatúra: Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.