Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

umelé príbuzenstvo

(fiktívne príbuzenstvo)

druh príbuzenského vzťahu založeného z vôle osôb. Potvrdzoval ho obradný akt. K umelému príbuzenstvu patria rozličné tradičné formy kmotrovstva (mládenecký krst, kmotrovstvo na robotách). V zmysle vytvorenia umelého príbuzenského vzťahu sa sem zaraďuje aj duchovné príbuzenstvo i príbuzenstvo z adopcie. Medzi zaniknuté formy umelého príbuzenstva patrí úzus o spríbuznení detí viacerých matiek odchovaných na prsiach jednej dojky (mliečny brat/sestra).

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: mládenecký spolok, kmotrovstvo na robotách, duchovné príbuzenstvo
Literatúra: Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy medzi rodinami. In: Tradície slovenskej rodiny. Zostavila M. Botíková. Bratislava 1997, 131-148