Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

teta, tetoš

(cetoš, tetkoš)

otcova, matkina sestra a jej muž. Paralelné príbuzenské termíny k názvom strýko, stryná, ujo, ujčiná a i. Termín tetoš a varianty s postupným zjednodušovaním príbuzenskej terminológie ustupujú. Iný vývoj má termín teta, ktorý je čoraz viac rozšírený, prechádza aj na afinitné príbuzné stryná, ujčiná a má tendenciu zahrnúť všetky generácie starších ženských príbuzných. Postupne sa začal rozširovať pri oslovení starších cudzích žien v mestách, kde nahradil predvojnové názvy pani, slečna.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: strýko, stryná, ujo, ujčiná
Literatúra: Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.
Švecová, S.: Príbuzenské názvy. In: Tradície slovenskej rodiny. Zostavila M. Botíková. Bratislava 1997, 32-49.