Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

tesť, testiná

(tesťovci)

príbuzenské termíny pre otca, matku manželky; pri ich oslovovaní sa nahradzujú pomenovaniami pre vlastných rodičov. Paralelné používanie s názvami svokor, svokra pre mužových rodičov ustupuje. Miestami (napr. na Orave) existujú ako rovnaké názvy pre ženiných i mužových rodičov.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: svokor, svokra
Literatúra: Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.
Švecová, S.: Príbuzenské názvy. In: Tradície slovenskej rodiny. Zostavila M. Botíková. Bratislava 1997, 32-49.