Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

neúplná rodina

typ rodiny, kde z biologických alebo spoločenských príčin chýba manželský partner alebo celá generačná skupina. V tradičnom dedinskom spoločenstve vznikali neúplné rodiny najmä úmrtím jedného z manželov alebo dlhodobou absenciou mužov v obci (odchádzanie za prácou, sezonárstvo, služba v armáde, väznenie). Neprítomných museli ostatní členovia rodiny nahradiť v rodinnom, pracovnom aj spoločenskom živote. Vyvinuli sa zjednodušené pracovné formy v poľnohospodárstve (motykové hospodárenie, používanie kosáka miesto kosy), špecifické formy kooperácie, spoločenstvom tolerované sexuálne spolužitie nevesty s otcom či bratom manžela apod. Po holokauste boli neúplné rodiny bežné v židovskom prostredí. Dochádzalo tu k nerovným manželstvám, častým javom bol sororát či levirát, adopcia sirôt a absencia generácie starých rodičov pri výchove a odovzdávaní tradícií deťom.

Autor: Peter Salner

Pozri aj: rodina
Literatúra: Pfeil, E.: Die Grosstadtfamilie. In: Koelner Zeitschrift fuer Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft, roč. 14, 1970, 411-430.
Salner, P.: Štruktúra bratislavskej rodiny v prvej polovici 20. storočia a jej vývinové tendencie. In: Slovenský národopis, roč. 35, 1987, 321-330.
Trančík, M.: Medzi starým a novým. História kníhkupeckej rodiny Steinerovcov v Bratislave. Bratislava 1997.